Itasy
lake Itasy
2005/06/27 12:45
19° 05' S 44° 45' E