Collaborateur
Nom:Hanitriniaina Razanarisoa
Titre:Chercheur en terminologie, Centre des Langues, Académie malgache
(Mpikaroka momba ny Teny, Foibe momba ny Teny, Akademiam-pirenena Malagasy)
Rôle:Conseillère en linguistique
(Mpanolotsaina amin'ny lafiny haiteny)

Membres du Projet