Chapitres et versets citant Sody

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 13.10 Of the tribe of Zebulun, Gaddiel the son of Sodi. avy tamin' ny firenen' i Zebolona dia Gadiela, zanak' i Sody; Gediela, zanak' i Sodì, avy amin' ny fokon' i Zabolona; pour la tribu de Zabulon, Gaddiel, fils de Sodi ;

      Baroka Livre de Baruch
...............
Bar 1.4 tamin' ny sofin' ireo lehibe sy ireo zanak' andriana, ary tamin' ny sofin' ny loholona sy tamin' ny sofin' ny vahoaka rehetra hatramin' ny kely indrindra, ka hatramin' ny lehibe indrindra, dia izay rehetra nitoetra tany Babilona akaikin' ny ony Sodì. devant les dignitaires et les fils de roi, devant les anciens, bref devant le peuple entier, petits et grands, devant tous ceux qui habitaient à Babylone, aux bords de la rivière Soud.