<-
->

Job / Jb 35:1 Elihu spake moreover, and said, Ary mbola niteny ihany Eliho ka nanao hoe: Ary niteny indray Elio ka nanao hoe: Elihu reprit son discours et dit
Job / Jb 35:2 Thinkest thou this to be right, that thou saidst, My righteousness is more than God' s? Ataonao va fa marina ny nanaovanao hoe: Ny fahamarinako mihoatra noho ny an' Andriamanitra? Moa ataonao ho rariny va, ny milaza hoe: Ny ahy no marina noho ny an' Andriamanitra? Crois-tu assurer ton droit, affirmer ta justice devant Dieu,
Job / Jb 35:3 For thou saidst, What advantage will it be unto thee? and, What profit shall I have, if I be cleansed from my sin? Fa hoy ianao: Mahasoa ahy manao ahoana moa? Ary inona no soa azoko mihoatra noho ny avy amin' ny fahotako? Fa hoy hianao: Mampaninona ahy moa izay tsy fananako tsiny? Inona no soa azoko mihoatra noho ny raha nanota aho? d' oser lui dire : "Que t' importe à toi, ou quel avantage pour moi, si j' ai péché ou non?"
Job / Jb 35:4 I will answer thee, and thy companions with thee. Izaho no hiteny hamaly anao Mbamin' ny namanao. Indro fa hamaly anao aho, ary miaraka amin' izany koa ireo sakaizanao. Eh bien! moi, je te répondrai, et à tes amis en même temps.
Job / Jb 35:5 Look unto the heavens, and see; and behold the clouds which are higher than thou. Jereo ary ny lanitra ka izahao; Ary tsinjovy iry habakabaka, avo loatra iny ka tsy takatrao. Tazano iry lanitra ka jereo; zahao ny rahona; avo noho hianao izy. Considère les cieux et regarde, vois comme les nuages sont plus élevés que toi!
Job / Jb 35:6 If thou sinnest, what doest thou against him? or if thy transgressions be multiplied, what doest thou unto him? Raha manota ianao, moa mahefa inona aminy? Ary raha maro ny fahotanao, mampaninona Azy moa izany? Raha manota hianao, fa ty antoka inona moa no mahazo azy, raha mihamaro ny hadisoanao, mampaninona azy akory? Si tu pèches, en quoi l' atteins-tu? Si tu multiplies tes offenses, lui fais-tu quelque mal?
Job / Jb 35:7 If thou be righteous, what givest thou him? or what receiveth he of thine hand? Raha marina ianao, dia hahazoany inona moa izany? Na inona no horaisiny avy amin' ny tananao? Raha marina hianao, manome inona azy amin' izany? Inona no raisiny avy eo an-tananao? Si tu es juste, que lui donnes-tu, ou que reçoit-il de ta main?
Job / Jb 35:8 Thy wickedness may hurt a man as thou art; and thy righteousness may profit the son of man. Mihatra amin' ny olona tahaka anao ihany ny ratsy ataonao; Ary mihatra amin' ny olombelona ihany ny fahamarinanao. Ny olona tahaka anao no hany voan' ny ratsy ataonao; ny zanak' olombelona no hany soa amin' ny fahamarinanao. Ce sont tes semblables qu' affecte ta méchanceté, des mortels que concerne ta justice.
Job / Jb 35:9 By reason of the multitude of oppressions they make the oppressed to cry: they cry out by reason of the arm of the mighty. Noho ny habiazan' ny fampahoriana no itarainan' ny olona; Eny, minananana izy noho ny sandrin' ny mahery, Mitaraina noho ny mafy afitsoky ny mpampahory ireo tra-pahoriana, midridridridry eo ambanin' ny tanan' ny mahery izy ireo. Ils gémissent sous le poids de l' oppression, ils crient au secours sous la tyrannie des grands,
Job / Jb 35:10 But none saith, Where is God my maker, who giveth songs in the night; Nefa tsy misy manao hoe: Aiza Andriamanitra, Mpanao ahy, Izay mahatonga fiderana amin' ny alina, Fa tsy misy manao hoe: Aiza re Andriamanitra mpahary ahy, izay mahatonga hira fifaliana amin' ny alina, mais nul ne pense à dire : "Où est Dieu, mon auteur, lui qui fait éclater dans la nuit les chants d' allégresse,
Job / Jb 35:11 Who teacheth us more than the beasts of the earth, and maketh us wiser than the fowls of heaven? Izay manome fahalalana antsika mihoatra noho ny an' ny biby ambonin' ny tany, dia Izay manome fahendrena antsika mihoatra noho ny an' ny voro-manidina? izay nanao antsika ho manan-tsaina noho ny biby eto an-tany, sy hendry noho ny voromanidina? qui nous rend plus avisés que les bêtes sauvages, plus sages que les oiseaux du ciel?"
Job / Jb 35:12 There they cry, but none giveth answer, because of the pride of evil men. Eny, mitaraina mafy ireo (fa tsy mamaly Izy) noho ny fireharehan' ny ratsy fanahy. Amin' izay, izy mitaraina ka tsy henoina, eo ambanin' ny famoretan' ny ratsy fanahy be avonavona. Alors on crie, sans qu' il réponde, sous le coup de l' orgueil des méchants.
Job / Jb 35:13 Surely God will not hear vanity, neither will the Almighty regard it. Ny fitarainam-poana dia tsy mba henoin' Andriamanitra, ary ny Tsitoha tsy mandinika izany. Tsy mihaino izay teniteny foana Andriamanitra tsy mijery izany ny Tsitoha. Assurément Dieu n'écoute pas la vanité, Shaddaï n' y prête pas attention.
Job / Jb 35:14 Although thou sayest thou shalt not see him, yet judgment is before him; therefore trust thou in him. Na dia lazainao fa tsy mahita azy aza ianao, efa mby eo anatrehany ny ady, koa tsy maintsy miandry Azy ianao. Raha hoy hianao aminy: Tsy mahita izay zava-miseho akory hianao, dia efa mby eo anatrehany ny momba anao, ka andraso ny fitsarany. Et encore moins quand tu dis : "Je ne le vois pas, mon procès est ouvert devant lui et je l' attends."
Job / Jb 35:15 But now, because it is not so, he hath visited in his anger; yet he knoweth it not in great extremity: Koa raha saingy tsy mihatra ny fahatezerany, moa dia tsy fantany tsara koa va ny fihaikana? Saingy raha mbola tsy mamely ny fahatezerany ka hoatra ny tsy mahalala ny fahadalany izy, Ou bien : "Sa colère ne châtie pas, et il semble ignorer la révolte de l' homme."
Job / Jb 35:16 Therefore doth Job open his mouth in vain; he multiplieth words without knowledge. Mba miloa-bava foana anefa Joba ary manao teny maro tsy amim-pahalalana. Dia indro mety mandefa vava miteniteny foana Joba, sy mitaria lava amin' ny lahateny tsy misy heviny. Job, alors, ouvre la bouche pour parler dans le vide, par ignorance, il multiplie les mots.

<-
->